Vize - Viza za Veliku Britaniju

 

Viza za Veliku Britaniju

Važna napomena:
Naša agencija nije povezana za ambasadom Ujedinjenog Kraljevstva kao ni sa agencijom Teleperformance koja se bavi obradom zahteva za vizu!

Popunjavamo online aplikaciju umesto putnika, zakazujemo termin za predaju pasoša i prilažemo dokumenta u elektronskom obliku na sajt agencije TLS Contact Centre koja putnik pribavi.

Napominjemo da popunjavamo aplikacije za posetilačku poslovnu i posetilačku turističku vizu! Asistiranje za tranzitnu vizu i sve ostale tipove UK viza ne vršimo!
Ne vršimo popunjavanje aplikacije za studente, maloletna, izdržavana i nezaposlena lica!

Važne informacije a vezane za proces viziranja i cene:

1. Obaveza je putnika da prikupljena dokumenta po izvršenoj uplati i zakazanom terminu najkasnije do dan pred zakazan termin priloži elektronskim putem na sajt agencije koja se bavi obradom viza (Teleperformance), a odštampanu aplikaciju, pasoš, potvrde o zakazanom terminu i izvršenoj uplati i check listu za vizu putnik lično predaje u kancelariji Teleperformance-a.

2. Cena šestomesečne multi posetilačke vize iznosi po osobi oko Eur 140,00 (cena je podložna promeni).

3. Cena usluge popunjavanja aplikacije u našoj agenciji radnim danima (ponedeljak-petak) po osobi iznosi Rsd 10.500,00. Na zahtev putnika aplikaciju popunjavamo subotom i nedeljom, cena usluge po osobi iznosi Rsd 15.000,00.

4. Dodatna usluga ubrzanog viziranja pasoša, gde se pasoš dobije za 7-14 dana po osobi iznosi oko Eur 610,00 (cena je podložna promeni). Napomena je da je usluga ubrzane procedure limitirana na mesečnom nivou i da TLS Contact Centar ima diskreciono pravo da pasoš zadrži i duže od predviđenog roka.

5. Sve ostale dodatne usluge (Prime time appointment, Flexi appointment, Keep my passport i slične) se plaćaju direktno prilikom predaje pasoša u Airport City-ju!

6. Trenutno, uobičajeno vreme čekanja na pasoš predat po standardnoj proceduri je 3-4 nedelje, ali diskreciono pravo zaposlenih u aplikacionom centru je da pasoš zadrže i duže.

7. Raspoloživost slobodnih termina vidi se nakon uplate za vizu, a u proseku se na standardni termin čeka od 7 do 20 dana.

8. Dokumentacija na srpskom jeziku mora imati prevod na engleski jezik od strane sudskog tumača ili licenciranog prevodioca! Prevod na engleskom mora imati datum u formatu dd/mm/yyyy, potpis prevodioca i kontakt telefon. Na prevodu bi trebalo da bude napisano ''true and accurate translation of the original document''.

Na našem sajtu se nalazi preporuka potrebne dokumentacije za UK vizu.

Ukoliko želite da vizu i uslugu popunjavanja vize platite preko računa, uplata se mora izvršiti dan uoči popunjavanja aplikacije.
Popunjavanje aplikacije se vrši od 16h do 18h od ponedeljka do petka.

Zakažite popunjavanje vaše aplikacije prethodno putem telefona ili na infodesk@nemesis-travel.rs
 

Predlog potrebne dokumentacije za vizu:

1. Rezervacija avio prevoza i/ili rezervacija hotelskog smeštaja

2. Pasoš sa važnošću minimum šest meseci po povratku sa puta kao i sa minimum slobodne 4 stranice

3. Dokaz iz banke o sredstvima za izdržavanje za vreme boravka (potvrda iz banke o stanju na tekućem i/ili deviznom računu ili platne listiće u prethodnih 6 meseci)

4. Kopija dokaza o nekretnini u vlasništvu ukoliko ih putnik poseduje ***nije neophodno

5. Pozivno pismo prijatelja/rodbine (ukoliko putnik planira posetu prijateljima ili rodbini zajedno sa kopijom prve stranice važećeg pasoša i/ili dokumenta iz koga se vidi da ta osoba ima legalan boravak u UK) ili od kompanije u UK.
Ukoliko osoba iz UK pokriva troškove putovanja osobe koja aplicira neophodno je da dostavi finansijski dokument pored pozivnog pisma iz koga se vidi da može pokriti troškove osobe koja aplicira.
POZIVNO PISMO NIJE NEOPHODNO UKOLIKO SE U UJEDINJENO KRALJEVSTVO PUTUJE TURISTIČKI.

U zavisnosti od profila putnika potrebno je dostaviti još i:

Za zaposlene još i:

a) Potvrda o zaposlenju sa naznačenim neto primanjima, pozicijom u firmi i datumom zaposlenja

b) Dokument iz koga se pored potvrde o zaposlenju može videti da je osoba koja aplicira za vizu zaposlena (M obrazac primer i/ili platni listići)

Za vlasnike privatnih firmi:

a) Kopija rešenja APR

b) Potvrda o izmirenom i plaćenom porezu za poslednji kvartal

c) Potvrda o stanju na ličnom deviznom ili tekućem računu

d) Potvrde o prometu na računima firme, dinarski i devizni računi

Za studente:

→ Potvrda o studiranju izdata od fakulteta (na engleskom)

→ Indeks i kopija prve strane-poslednjeg overenog semestra-svih položenih ispita

→ Izjava roditelja da izdržava studenta i da će snositi troškove njegovog putovanja overena kod notara

→ Dokumentacija o radnom statusu oba roditelja (videti pod zaposleni, penzioneri, vlasnici privatnih firmi)

→ Kopija izvoda iz matične knjige rođenih.

Za učenike:

→ Potvrda iz škole o pohađanju (po mogućstvu na engleskom)

→ Đačka knjižica na uvid i fotokopija prve strane i strane o poslednjem upisu ocena

→ Izjava roditelja da izdržava đaka i da će snositi troškove njegovog putovanja overena kod notara

→ Kopija izvoda iz matične knjige rođenih, saglasnost oba roditelja ukoliko putuje bez njih ili drugog roditelja ukoliko putuje sa jednim overena kod notara, ukoliko dete putuje bez ijednog roditelja potrebna je kompletna dokumentacija o zaposlenju oba roditelja

Za izdržavana lica:

→ izjava o izdržavanju od strane supružnika overena kod notara

→ kompletna dokumentacija supružnika

→ kopija venčanog lista

Za decu do 7 godina:

→ kopija izvoda iz matične knjige rođenih

→ saglasnost drugog roditelja ukoliko dete putuje samo sa jednim ili saglasnost oba roditelja ukoliko dete putuje bez ijednog roditelja overena kod notara

Adresa TLS Contact Centra je: Airport City, Omladinskih brigada 88a, 11070 Novi Beograd

Pozivno pismo sponzora ne mora biti od britanskog državljanina, važno je samo da osoba ima boravak u Britaniji. Takođe, potreban je dokaz o njegovom legalnom boravku u Britaniji, kopija pasoša sponzora, ukoliko se ide u posetu nekoj instituciji - pozivno pismo sa memorandumom.

Sve informacije a vezano za samu vizu, proces oko dobijanja, vreme čekanja na pasoš, cenu vize i slično možete pročitati na sajtu: https://www.gov.uk/apply-to-come-to-the-uk