Vize - Viza za Veliku Britaniju

 

Viza za Veliku Britaniju

 

Važna napomena:
Naša agencija nije povezana za ambasadom Ujedinjenog Kraljevstva kao ni sa agencijom Teleperformance koja se bavi viziranjem pasoša!

Naša agencija nudi mogućnost popunjavanja aplikacije preko interneta, plaćanje vize i zakazivanje termina.

Dostavljamo Vam i par informacija a vezane za proces viziranja i cene:

1. Obaveza je putnika da prikupljena dokumenta po izvršenoj uplati i zakazanom terminu najkasnije do dan pred zakazan termin upload-uje na sajt agencije koja se bavi obradom viza (Teleperformance), a odštampanu aplikaciju, pasoš, potvrde o zakazanom terminu i izvršenoj uplati i check listu za vizu putnik lično predaje u kancelariji Teleperformance-a.

2. Cena šestomesečne multi posetilačke vize iznosi po osobi Eur 124,00 (cena je podložna promeni)

3. Cena usluge popunjavanja aplikacije u našoj agenciji po osobi iznosi Eur 50,00

4. Dodatna usluga ubrzanog viziranja pasoša, gde se pasoš dobije za oko nedelju dana košta još oko Eur 303,00 po osobi na cenu vize. Napominjemo da agencija koja vizira pasoše ima diskreciono pravo da pasoš zadrži i duže

6. Sve ostale dodatne usluge (Prime time appointment, Flexi appointment i slično) se plaćaju direktno prilikom predaje pasoša u Airport City-ju!

7. Optimalno vreme čekanja na pasoš predat po standardnoj proceduri je 3 nedelje, a zbog situacije sa ukrajinskim izbeglicama vreme čekanja na pasoš je sada do 6 nedelja.

8. Dokumentacija na srpskom jeziku mora imati prevod na engleski jezik! Prevod na engleskom mora imati datum u formatu dd/mm/yyyy, potpis prevodioca i kontakt telefon. Prevod mora biti overen, ali to ne mora bii sudski tumač. Na prevodu bi trebalo da bude napisano ''true and accurate translation of the original document''.

9. Obaveza putnika, ukoliko za vizu aplicira standardnim putem, je da pasoš sa prikupljenim dokumentima preda najkasnije do mesec dana pred let.

Na našem sajtu se nalazi preporuka potrebne dokumentacije za UK vizu.

Ukoliko želite da vizu i uslugu popunjavanja vize platite preko računa, uplata se mora izvršiti dan uoči popunjavanja aplikacije.
Popunjavanje aplikacije se vrši od 16h do 18h od ponedeljka do petka.

Zakažite popunjavanje vaše aplikacije prethodno putem telefona ili mailom!
 

Dokumenta koja su potrebna za vizu su:

1. Popunjena i plaćena aplikacija

2. Rezervacija avio prevoza i rezervacija hotelskog smeštaja

3. Pasoš sa važnošću minimum šest meseci po povratku sa puta kao i sa minimum slobodne 4 stranice

4. Dokaz iz banke o sredstvima za izdržavanje za vreme boravka (devizne potvrde o posedovanju novca na računu u iznosu od minimum 150 Eur po danu boravka, na engleskom jeziku obavezno ili ukoliko aplikant nema otvoren devizni račun dokazi o platama u poslednjih 6 mesec)

5. Kopija dokaza o nekretnini u vlasništvu ukoliko ih putnik poseduje ***ovo nije neophodno

6. Plan putovanja na engleskom jeziku u slobodnoj formi

7. Pozivno pismo prijatelja ili rodbine ili od kompanije u UK

U zavisnosti od profila putnika potrebno je dostaviti i:

Za zaposlene još i:

a) Potvrda o zaposlenju sa naznačenim primanjima, radnim mestom, dužinom staža i stavom o slobodnim danima ili dugogodišnjem odmorom ( u trajanju aranžmana)

b) Dokument iz koga se pored potvrde o zaposlenju može videti da je osoba koja aplicira za vizu zaposlena (M obrazac primer, platni listići)

Za vlasnike privatnih firmi:

a) Kopija rešenja APR

b) Potvrda o izmirenom i plaćenom porezu za poslednji kvartal

c) Potvrda o stanju na ličnom deviznom računu

d) Potvrde o prometu na računima firme, dinarski i devizni računi

Za studente:

→ Potvrda o studiranju izdata od fakulteta (na engleskom)

→ indeks i kopija prve strane-poslednjeg overenog semestra-svih položenih ispita

→ izjava roditelja da izdržava studenta i da će snositi troškove njegovog putovanja overena u opštini ili sudu

→ dokumentacija o radnom statusu oba roditelja (videti pod zaposleni, penzioneri, vlasnici privatnih firmi)

→ kopija izvoda iz matične knjige rođenih.

Za učenike:

→ potvrda iz škole o pohađanju (po mogućstvu na engleskom)

→ Đačka knjižica na uvid i fotokopija prve strane i strane o poslednjem upisu ocena

→ Izjava roditelja da izdržava đaka i da će snositi troškove njegovog putovanja overena u opštini ili sudu

→ kopija izvoda iz matične knjige rođenih, saglasnost oba roditelja ukoliko putuje bez njih ili drugog roditelja ukoliko putuje sa jednim overena u sudu ili opštini, ukoliko dete putuje bez ijednog roditelja potrebna je kompletna dokumentacija o zaposlenju oba roditelja

Za izdržavana lica:

→ izjava o izdržavanju od strane supružnika overena u opštini ili sudu

→ kompletna dokumentacija supružnika

→ kopija venčanog lista

Za decu do 7 godina:

→ kopija izvoda iz matične knjige rođenih

→ saglasnost drugog roditelja ukoliko dete putuje samo sa jednim ili saglasnost oba roditelja ukoliko dete putuje bez ijednog roditelja overena u opštini ili sudu.

Adresa je: Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd

Pozivno pismo sponzora ne mora biti od britanskog državljanina, važno je samo da osoba ima boravak u Britaniji. Takođe, potreban je dokaz o njegovom legalnom boravku u Britaniji, kopija pasoša sponzora, ukoliko se ide u posetu nekoj instituciji - pozivno pismo sa memorandumom.

Sve informacije a vezano za samu vizu, proces oko dobijanja, vreme čekanja na pasoš, cenu vize i slično možete pročitati na sajtu: https://www.gov.uk/apply-to-come-to-the-uk