Vize - Viza za Veliku Britaniju

 

Viza za Veliku Britaniju

 

Putnicima nudimo mogućnost uslužnog popunjavanja aplikacije preko interneta, plaćanje vize i zakazivanje termina.
Ostala dokumenta zajedno sa popunjenom i odštampanom aplikacijom putnik lično predaje u konzularnom centru.
Na našem sajtu se nalazi preporuka potrebnih dokumenata za britansku vizu. Informacije koja su dokumenta tačno potrebna za britansku vizu možete naći na sajtu Ujedinjenog Kraljevstva!
Agencija Nemesis nije povezana sa agencijom Teleperformance koja se bavi viziranjem pasoša.
Agencija Nemesis je posrednik u prevodjenju dokumenata sa srpskog na engleski jezik, cena po stranici Rsd 1500.

Cena usluge popunjavanja aplikacije za britansku vizu je Eur 30. Ukoliko se avio karta kupi u našoj agenciji, usluga popunjavanja je Eur 20!
Pored plaćanja vize po standardnoj proceduri vršimo i uplatu za vizu po ubrzanoj proceduri. 
Ukoliko putnik želi da plati popunjavanje vize preko tekućeg računa, uplata se mora izvršiti dan uoči popunjavanja aplikacije.
Popunjavanje aplikacije se vrši od 16h do 18h od ponedeljka do petka.

Zakažite popunjavanje vaše aplikacije prethodno putem telefona ili mailom!
 

Dokumenta koja su potrebna za vizu su:

-> Odštampana aplikacija

→ Rezervacija avio prevoza i rezervacija hotelskog smeštaja

→ Pasoš sa važnošću minimum šest meseci po povratku sa puta kao i sa minimum slobodne 4 stranice

→ Dokaz iz banke o sredstvima za izdržavanje za vreme boravka u vidu devizne potvrde o posedovanju novca na računu u iznosu od minimum 150 Eur po danu boravka, na engleskom jeziku obavezno ili ukoliko aplikant nema otvoren devizni račun dokazi o platama u poslednjih 6 meseci.

→ Kopija dokaza o nekretnini u vlasništvu ukoliko ih putnik poseduje ***ovo nije neophodno

-> Plan putovanja na engleskom jeziku u slobodnoj formi

-> Pozivno pismo prijatelja ili rodbine ili od kompanije u UK

Za zaposlene još i:

→ Potvrda o zaposlenju sa naznačenim primanjima, radnim mestom, dužinom staža i stavom o slobodnim danima ili dugogodišnjem odmorom ( u trajanju aranžmana)

→ Original na uvid i fotokopija radne knjižice ili jer radna knjižica više ne važi kod nas kao dokument bilo koji dokument iz koga se pored potvrde o zaposlenju može videti da aplikant zaista radi u toj kompaniji

Za vlasnike privatnih firmi:

→ Kopija rešenja APR

→ Potvrda o izmirenom i plaćenom porezu za poslednji kvartal

-> Potvrda o stanju na ličnom deviznom računu

-> Potvrde o prometu na računima firme, dinarski i devizni računi

Za studente:

→ Potvrda o studiranju izdata od fakulteta (na engleskom)

→ indeks i kopija prve strane-poslednjeg overenog semestra-svih položenih ispita

→ izjava roditelja da izdržava studenta i da će snositi troškove njegovog putovanja overena u opštini ili sudu

→ dokumentacija o radnom statusu oba roditelja (videti pod zaposleni, penzioneri, vlasnici privatnih firmi)

→ kopija izvoda iz matične knjige rođenih.

Za učenike:

→ potvrda iz škole o pohađanju (po mogućstvu na engleskom)

→ Đačka knjižica na uvid i fotokopija prve strane i strane o poslednjem upisu ocena

→ Izjava roditelja da izdržava đaka i da će snositi troškove njegovog putovanja overena u opštini ili sudu

→ kopija izvoda iz matične knjige rođenih, saglasnost oba roditelja ukoliko putuje bez njih ili drugog roditelja ukoliko putuje sa jednim overena u sudu ili opštini, ukoliko dete putuje bez ijednog roditelja potrebna je kompletna dokumentacija o zaposlenju oba roditelja

Za izdržavana lica:

→ izjava o izdržavanju od strane supružnika overena u opštini ili sudu

→ kompletna dokumentacija supružnika

→ kopija venčanog lista

Za decu do 7 godina:

→ kopija izvoda iz matične knjige rođenih

→ saglasnost drugog roditelja ukoliko dete putuje samo sa jednim ili saglasnost oba roditelja ukoliko dete putuje bez ijednog roditelja overena u opštini ili sudu.

Nakon predavanja dokumentacije i pasoša, vizu je potrebno čekati 15 radnih dana tj. oko 3 nedelje u zavisnosti od toga koliko je ljudi još pre vas apliciralo, i da li možda ima nekih grupa.
Konzularni centar, tj. Visa Application Center (Worldbridge) se nalazi na Novom Beogradu u Airport City-ju.

Adresa je: Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd

Preporučujemo da predate dokumenta najkasnije do mesec dana pre putovanja, zbog mogućih gužvi u Konzularnom odeljenju.

Po prijemu dokumentacije, pasoši se šalju u Varšavu i tamo se viziraju. Dokumenta na srpskom jeziku se moraju prevesti na engleski. Prevod na engleskom mora imati datum u formatu dd/mm/yyyy, potpis prevodioca i kontakt telefon. Prevod mora biti overen, ali to ne mora bii sudski tumač. Na prevodu bi trebalo da bude napisano ''true and accurate translation of the original document''.
Pozivno pismo sponzora ne mora biti od britanskog državljanina, važno je samo da osoba ima boravak u Britaniji. Takođe, potreban je dokaz o njegovom legalnom boravku u Britaniji, kopija pasoša sponzora, ukoliko se ide u posetu nekoj instituciji - pozivno pismo sa memorandumom.