O nama

 

Želeli bi smo da Vam ovim putem predstavimo našu agenciju i ponudimo Vam saradnju i asistenciju prilikom svih Vaših poslovnih ili privatnih putovanja.

Naziv agencije potiče od grčke boginje Nemesis - pokroviteljke i zaštitnice časnog poslovanja, odgovornosti i svih vrsta takmičenja. Pravedna i stroga, bila je izuzetno cenjena i poštovana u cehovskim udruženjima i na svim mestima koja su bila centri prometa ljudi, robe i novca. Predstavljana je uvek ili sa cvetom u ruci koji je pružala časnim ljudima ili sa prstom na ustima kao pokazateljem obavezne diskrecije, kao i sa lukom i strelom namenjenim prevarantima. Ta njena doslednost u pokušaju da održi poštenje među ljudima predstavljala je motiv ovoj Agenciji da sledi njen put i da nikada i ni u kom slučaju ne odstupi od njega.

Agencija NEMESIS je osnovana 29.oktobra 1992. godine u Beogradu sa osnovnom delatnošću vezanom za prodaju avio karata. Agencija je prešla na online poslovanje i vode je ljudi koji poseduju sve neophodne sertifikate I iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u turizmu, za obavljanje delatnosti prodaje avio karata, posredovanju u rezervaciji hotelskog smeštaja i transfera.

Status IATA agencije dobijen je 16.07.1993. godine a zaveden je pod numeričkim brojem (IATA Numeric Code) 95-2 0208 5.

Agencija je posrednik u organizaciji turističkih putovanja.

Agencija je članica AMADEUS-a - Globalnog distribucionog sistema u koji su učlanjene gotovo sve kompanije sveta. Ovo nam omogućava da imamo trenutne i ažurirane informacije o redu letenja za sve svetske destinacije, kao i to da možemo da pravimo rezervacije istog trenutka.

Kako je od avgusta 2003. godine uveden IATA BSP (billing & settlement plan), karte se štampaju u agenciji, što nam daje još veću efikasnost I mogućnost provere stanja na letovima stranih kompanija, rezervacija I izdavanja avio karata non-stop. Posebna pogodnost su elektronske karte koje elektronskom poštom možemo isporučiti za nekoliko desetina sekundi našim cenjenim klijentima ili u slučaju potrebe, nakon izdavanja istih moguće je putovati samo uz prezentovanje dokumenta radi dokaza o identitetu na aerodromima širom sveta.

Nemesis sarađuje i ima sklopljene ugovore sa svim avio kompanijama koje imaju svoja predstavništva u Beogradu, kao I kompanijama koje su u BSP Srbija.

ŠTA AGENCIJA NEMESIS NUDI ŠTO SE MOŽE OCENITI KAO KOMPARATIVNA PREDNOST?

  • Kvalitet IATA agencije, kao i čvrste veze sa ljudima koji poseduju dugogodišnje iskustvo rada u vazduhoplovstvu.

  • Obezbeđenje optimalnih veza između pojedinih gradova.

  • Potpuni servis vezan za avio-putovanje uključujući i posredovanje u rezervaciji transfera na relaciji aerodrom hotel aerodrom destinacije finalnog odredista

  • Primena najpovoljnijih tarifa za vaše potrebe u dinarskoj protivvrednosti na dan izdavanja karata

  • Plaćanje kreditnim karticama fizičkim licima i firmama

  • Mogućnost plaćanja preko računa u inostranstvu.

  • Popunjavanje obrazaca i zakazivanje razgovora radi dobijanja UK vize

  • Razne pogodnosti za korporativne klijente (bonusni programi uz nabrojane individualne u cilju dobijanja besplatnih avio karata za firme kao i mogucnost putovanja u biznis klasi klijentima koji su kupili karte u ekonomskoj klasi a imaju veliki broj korporativnih milja itd.

Napominjemo da smo kod stranih avio kompanija kao agencija sa izuzetnim prometom stekli povlašćen status pa tako I privilegije posebnih uslova I rokova za rezervaciju, kupovinu I otkazivanje avio karata.

Sa ponosom želimo da istaknemo dugogodišnju saranju i poverenje velikog broja privatnih kompanija i resornih ministarstava u Vladi Srbije.

Unapred se zahvaljujemo na poverenju koje ćete nam ukazati za organizaciju vaših putovanja.

Iskreno vaš,

Nemesis Travel 
Direktor, 
Vesna Borozan