Vize - Viza za Ameriku

 

Viza za Ameriku

Važna napomena:
Naša agencija nije povezana za ambasadom Sjedinjenih Američkih Država, a koja obrađuje zahteve za vizu!

Popunjavamo online aplikaciju umesto putnika i zakazujemo termin za predaju pasoša i dokumentacije.
Napominjemo da popunjavamo aplikacije isključivo za vize tipa B1/B2!

 

Važne informacije a vezane za proces viziranja i cene:

 

1. Cena vize iznosi po osobi Usd 186,00 (cena je podložna promeni).

 

2. Cena usluge popunjavanja aplikacije u našoj agenciji po osobi iznosi Rsd 6.500,00.

 

3. Počev od dana kada se obavi intervju u Ambasadi i pasoš preda lično, ukoliko zahtev za vizu bude odobren, dostava pasoša od strane Ambasade je DHL-om najčešće u roku od pet dana.
Ambasada ima diskreciono pravo da produži obradu zahteva za vizu radi dodatnih provera.

 

4. Raspoloživost slobodnih termina vidi se nakon uplate za vizu na zvaničnom sajtu.


Na našem sajtu se nalazi preporuka potrebne dokumentacije za US vizu.

Ukoliko želite da naša agencija posreduje i umesto Vas popuni aplikaciju na zvaničnom sajtu, uplata se mora izvršiti dan uoči popunjavanja aplikacije.
Popunjavanje aplikacije se vrši od 16h do 18h od ponedeljka do petka.

Zakažite popunjavanje vaše aplikacije prethodno putem telefona ili na infodesk@nemesis-travel.rs
 

Predlog potrebne dokumentacije za vizu:

1. Rezervacija avio prevoza i rezervacija hotelskog smeštaja

2. Pasoš sa važnošću minimum šest meseci po povratku sa puta kao i sa minimum slobodne 4 stranice

3. Dokaz iz banke o sredstvima za izdržavanje za vreme boravka (potvrda iz banke o stanju na tekućem ili deviznom računu)

4. Kopija dokaza o nekretnini u vlasništvu ukoliko ih putnik poseduje ***nije neophodno

5. Pozivno pismo prijatelja ili rodbine (ukoliko putnik planira posetu prijateljima ili rodbini zajedno sa kopijom prve stranice važećeg pasoša i/ili dokumenta iz koga se vidi da ta osoba ima legalan boravak u US) ili od kompanije u US.
Ukoliko osoba iz US pokriva troškove putovanja osobe koja aplicira neophodno je da dostavi finansijski dokument pored pozivnog pisma iz koga se vidi da može pokriti troškove osobe koja aplicira.
POZIVNO PISMO NIJE NEOPHODNO UKOLIKO SE U AMERIKU PUTUJE TURISTIČKI.

6. Fotografija na beloj pozadini dimenzija 5x5cm (poželjno da čelo i uši budu otkriveni)

U zavisnosti od profila putnika potrebno je dostaviti još i:

Za zaposlene još i:

a) Potvrda o zaposlenju sa naznačenim neto primanjima, pozicijom u firmi i datumom zaposlenja

b) Dokument iz koga se pored potvrde o zaposlenju može videti da je osoba koja aplicira za vizu zaposlena (M obrazac primer i/ili platni listići)

Za vlasnike privatnih firmi:

a) Kopija rešenja APR

b) Potvrda o izmirenom i plaćenom porezu za poslednji kvartal

c) Potvrda o stanju na ličnom deviznom ili tekućem računu

d) Potvrde o prometu na računima firme, dinarski i devizni računi

Za studente:

→ Potvrda o studiranju izdata od fakulteta

→ Indeks i kopija prve strane-poslednjeg overenog semestra-svih položenih ispita

→ Izjava roditelja da izdržava studenta i da će snositi troškove njegovog putovanja overena kod notara

→ Dokumentacija o radnom statusu oba roditelja (videti pod zaposleni, penzioneri, vlasnici privatnih firmi)

→ Kopija izvoda iz matične knjige rođenih.

Za učenike:

→ Potvrda iz škole o pohađanju

→ Đačka knjižica na uvid i fotokopija prve strane i strane o poslednjem upisu ocena

→ Izjava roditelja da izdržava đaka i da će snositi troškove njegovog putovanja overena kod notara

→ Kopija izvoda iz matične knjige rođenih, saglasnost oba roditelja ukoliko putuje bez njih ili drugog roditelja ukoliko putuje sa jednim overena kod notara, ukoliko dete putuje bez ijednog roditelja potrebna je kompletna dokumentacija o zaposlenju oba roditelja

Za izdržavana lica:

→ izjava o izdržavanju od strane supružnika overena kod notara

→ kompletna dokumentacija supružnika

→ kopija venčanog lista

Za decu do 7 godina:

→ kopija izvoda iz matične knjige rođenih

→ saglasnost drugog roditelja ukoliko dete putuje samo sa jednim ili saglasnost oba roditelja ukoliko dete putuje bez ijednog roditelja overena kod notara.

Adresa ambasade Sjedinjenih Američkih država: Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića br. 92, 11000 Beograd.

Sve informacije a vezano za samu vizu, proces oko dobijanja, vreme čekanja na pasoš, cenu vize i slično možete pročitati na sajtu američke ambasade: https://rs.usembassy.gov/sr/