Vize - Ujedinjeni Arap. Emirati

 

Viza za Ujedinjene Arapske Emirate

 

Potrebna dokumentacija za dobijanje vize za ulazak u U.A.E:
1. Popunjen formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ambasade UAE u Bukureštu 
http://uae-embassy.ae/Editor/defaultvisaapplication.pdf
2. Pasoš (da važi najmanje 6 meseci po povratku sa putovanja i da ima minimum 2 slobodne stranice)
3. Fotokopija prve strane pasoša u boji
4. Jedna fotografija pasoškog formata na beloj pozadini
5. Potvrda iz banke o posedovanju deviznog računa i trenutno stanje. Na računu je potrebno da bude najmanje Eur 500
6. Boravišna dozvola - ako osoba nije državljanin Srbije
Formular se popunjava u elektronskoj formi, proverite da li su svi podaci tačni, odštampajte i potpišite.
U slučaju da putuje muško dete do 18 godina, odnosno žensko dete do 21 godine treba priložiti i saglasnost od roditelja na engleskom jeziku. Takođe, oba roditelja treba da prilože kopiju prve strane pasoša u boji. Prilikom predaje dokumenata, roditelji trebaju da ponesu pasoš na uvid. Prisustvo roditelja prilikom predaje zahteva za vizu je obavezno.
Prilikom popunjavanja formulara, mora se koristiti font Times New Roman, veličina slova mora biti 14.
Ukoliko je putnik već putovao u UAE uz dokumentaciju se treba priložiti i stranica sa pečatima ulaska i izlaska iz UAE kao i kopiju nevažećih pasoša na kojima su se nalazile vize. 
U Ambasadi se trenutno može dobiti turistička viza od 30 dana dok se tranzit viza dobija na samom aerodromu.
VIZA SE IZDAJE U PERIODU OD 3-7 DANA, A CENA IZDAVANJE VIZE IZNOSI 6.000,00 DINARA. (Cena je podležna promeni)
Prijem zahteva za vizu je od 09.30 - 14.30h. Preuzimanje dokumentacije je od 15-16h. Termin za prijem dokumentacije se može zakazati putem telefona 011/4020-500 ili elektronskim putem na consular_belgrade@mofa.gov.ae
Prilikom podnošenja zahteva/predaje dokumentacije mora da prisustvuje isključivo podnosilac zahteva.
Konzularno odeljenje Ambasade UAE u Beogradu se nalazi u ulici Milentija Popovića 5V-34 (sprat 10).